Welke sectoren worden geraakt door het grondstoffenakkoord? 

Welke sectoren worden geraakt door het grondstoffenakkoord? 

April 20, 2020 Industrie Wonen 0
circulair bouwen door Jan Snel

Onze leefomgeving en het milieu gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de beslissingen die we dagelijks nemen. Nu tijdens de corona crisis wordt duidelijk zichtbaar dat het milieu profiteert doordat auto’s en vliegtuigen stil staan. Ook het bedrijfsleven moet steeds meer rekening houden met het milieu. Vooral de bouwsector in Nederland moet eraan geloven, bedrijven in deze sector moeten gaan bouwen met het milieu in hun achterhoofd. In 2017 is er zelfs het grondstoffenakkoord ondertekend door meerdere partijen. Hier staan afspraken in om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 

Architecten

Met dit grondstoffenakkoord worden bouwbedrijven gedwongen om anders na te denken. Toch raakt dit akkoord veel meer sectoren dan alleen de bouw. Zo moeten architecten hun denkwijze aanpassen bij het ontwerpen van gebouwen. De ontwerpen moeten namelijk ineens voldoen aan circulaire criteria. Architecten die werken voor de gemeente Amsterdam gaan hier op korte termijn al verandering in zien. De gemeente Amsterdam wil namelijk dat vanaf 2022 alle nieuwe ontwerpen gebaseerd zijn op de circulaire economie. 

Gemeenten & overheden

In dit voorbeeld worden er twee sectoren genoemd die, naast de bouwsector, rekening moeten houden met de circulariteit. Zowel gemeenten en overheden als architecten worden geraakt door de nieuwe regelgeving. Bij de beslissingen die genomen worden over het plaatsen van nieuwe huisvesting, nieuwe sport kleedkamers, nieuwe scholen of het organiseren van evenementen moet er altijd rekening gehouden worden met de circulaire economie. De overheidsinstanties hebben daarnaast een voorbeeldrol voor de ondernemers in hun gebied. 

circulair bouwen door Jan Snel

Consumentengoederen

Ook de sector van consumentengoederen krijgt te maken met circulariteit. Maar welke producten behoren tot deze sector? In het akkoord worden zowel producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een lange omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines genoemd. In deze sector komt weer duidelijk naar voren dat circulariteit begint bij het ontwerp en niet pas bij de recycling. 

Circulariteit vraagt om verandering

Om de doelstelling van de overheid te halen moet er nu al nagedacht over over een aangepaste werk- en denkwijze in bovenstaande sectoren. Vooral voor de bouw- en vastgoedsector is dit een uitdaging, want zij gebruiken verreweg de meeste primaire grondstoffen. Jan Snel is zich hiervan bewust en wil binnen enkele jaren volledig circulair bouwen en produceren binnen meerdere marktsegmenten.